JAVNE NABAVKE

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - nabava stočne hrane za potrebe KPZ Tuzla


ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJEI PONUDA - NABAVKA ROBA - HRANA ZA TOV 

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNE NABAVKE - NABAVA STOČNE HRANE

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU

OLUKA I ZAPISNIK REKONSTRUKCIJA ŽENSKOG ODJELJENJA 2021

Nabavka  „Pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga u telefonskim govornicama za potrebe zatvorenika u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Tuzla


Nabavka sredstva za higijenu  za potrebe Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla

Nabavka jednodnevnih pilića  za potrebe P.J. Kozlovac Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla

Nabavka koka nosilja za potrebe P.J. Kozlovac Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla

Usluga o provjeri zdravstvene ispravosti hrane ,vode i mikrobiološkeoj kontroli briseva za potrebe Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla

Radovi- vrelovodni priklučak za objekat centrale zgrade građevinski dio   za potrebe Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla

Nabavka voća i povrća  za potrebe Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla

Veterinarske usluge za potrebeP.J.Kozlovac  Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla

Nabavka plastenika za potrebe P. J. Kozlovac KPZ-a Tuzla

Javni poziv za dostavu neobavezujućih komercijalnih ponuda za nabavku usluga pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga u telefonskim govornicama za potrebe osuđenih i pritvorenih osoba

PLAN JAVNIH NABAVKI I ODLUKA ZA 2020 GOD

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2019. godinu

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za nabavku zaštitnih poljoprivrednih sredstava

Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za nabavku sjemenskog materijala

Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za nabavku jednodnevnih pilića

Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za uslugu održavanja sistema vatrodojave

Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za nabavku mase za spravljanje silaže

Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača „GILJE-GAS“ d.o.o. Tuzla

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za ponovljenu javnu nabavku veterinarskih usluga
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka а), člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), članа 8. stаv 2. tаčkа d) Prаvilnikа о uspоstаvlјаnju i rаdu Kоmisiје zа nаbаvkе (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14), na Preporuku Komisije za nabavku broj:07-14-6396/16 od 12.01.2017. godine, u ponovljenom postupku javne nabavke-usluga, veterinarskih usluga za potrebe P.J. Kozlovac Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla direktor je donio u nastavku.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vatrogasnih aparata i hidrantske opreme
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka а), člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), članа 8. stаv 2. tаčkа d) Prаvilnikа о uspоstаvlјаnju i rаdu Kоmisiје zа nаbаvkе (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14), na Preporuku Komisije za nabavku broj: 01-14-612/17 od 23.02.2017.godine, u postupku javne nabavke-roba, vatrogasnih aparata i hidrantske opreme za potrebe Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla direktor je donio odluku u nastavku.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba, repromaterijala za potrebe bravarske radionice
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka а), člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), članа 8. stаv 2. tаčkа d) Prаvilnikа о uspоstаvlјаnju i rаdu Kоmisiје zа nаbаvkе (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14), na Preporuku Komisije za nabavku broj: 01-14-7474/15 od 06.01.2016. godine, u postupku javne nabavke-roba, repromaterijala za potrebe bravarske radionice Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla, direktor je donio odluku u nastavku.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga, osiguranja imovine, obaveznog i kasko osiguranja motornih vozila, zaposlenika i osuđenih lica
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka а), člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), članа 8. stаv 2. tаčkа d) Prаvilnikа о uspоstаvlјаnju i rаdu Kоmisiје zа nаbаvkе (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14), na Preporuku Komisije za nabavku broj: 01-14-526/17 od 02.03.2017. godine, u postupku javne nabavke-usluga, osiguranja imovine, obaveznog i kasko osiguranja motornih vozila, zaposlenika i osuđenih lica za potrebe Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla direktor je donio odluku u nastavku.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba, alkoholnih i bezalkoholnih pića
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka а), člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), članа 8. stаv 2. tаčkа d) Prаvilnikа о uspоstаvlјаnju i rаdu Kоmisiје zа nаbаvkе (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14), na Preporuku Komisije za nabavku broj: 07-14-418/17 od 23.02.2017. godine, u postupku javne nabavke-roba, alkoholnih i bezalkoholnih pića za potrebe P.J. Kozlovac Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla direktor je donio odluku u nastavku.

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU NEOBAVEZUJUĆIH KOMERCIJANIH PONUDA ZA NABAVKU USLUGA
-PRUŽANJE FIKSNIH JAVNIH TELEFONSKIH USLUGA U TELEFONSKIM GOVORNICAMA-
PREDMET: Poziv za dostavu neobavezujućih komercijalnih ponuda za nabavku usluga pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga u telefonskim govornicama za potrebe zatvorenika u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Tuzla.

Puni tekst poziva, Obrazac za cijenu ponude i Pismena izjava o ispunjavanju uslova su u prilogu na linku ispod:

Odluka o poništenju postupka javne nabavke veterinarskih usluga
Nа оsnоvu člаnа 69. stаv 2. tаčkа a) i člana 70. st. 1, 4. i 6. Zаkоnа о јаvnim nаbаvkаmа Bоsnе i Hеrcеgоvinе (Sl. Glаsnik BiH br. 39/14) i člаnа 5. stаv 2. tаčkа f), člаnа 8. stаv 2. tаčkа c) Prаvilnikа о uspоstаvlјаnju i rаdu Kоmisiје zа nаbаvkе (Sl. Glаsnik BiH br. 103/14), na Preporuku Komisije za nabavku broj:07-14-5638-3/16 od 12.12.2016. godine, u postupku javne nabavke-usluga, veterinarskih usluga za potrebe P.J. Kozlovac Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla direktor je donio odluku u nastavku.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka а), člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), članа 8. stаv 2. tаčkа d) Prаvilnikа о uspоstаvlјаnju i rаdu Kоmisiје zа nаbаvkе (Sl. Glasnik BiH broj:103/14), na Preporuku Komisije za nabavku broj: 01-14-6188/16 od 26.12.2016.godine, u postupku javne nabavke-usluga, usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za potrebe P.J. Kozlovac i KPZ-a Tuzla direktor je donio odluku u nastavku.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku specijalne opreme za potrebe Sektora za poslove osiguranja
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka а), člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), članа 8. stаv 2. tаčkа d) Prаvilnikа о uspоstаvlјаnju i rаdu Kоmisiје zа nаbаvkе (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14), na Preporuku Komisije za nabavku broj: 01-14-5720/16 od 20.12.2016. godine, u postupku javne nabavke-roba, specijalne opreme za potrebe Sektora za poslove osiguranja Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla, direktor je donio odluku u nastavku.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku autodijelova za potrebe vozila voznog parka
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka а), člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), članа 8. stаv 2. tаčkа d) Prаvilnikа о uspоstаvlјаnju i rаdu Kоmisiје zа nаbаvkе (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14), na Preporuku Komisije za nabavku broj: 01-14-6228/16 od 12.01.2017. godine, u postupku javne nabavke-roba, autodijelova za potrebe vozila voznog parka Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla, direktor je donio odluku u nastavku.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga prevoza žive stoke (junadi), klanja i plangovanja (obrade) mesa
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka а), člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), članа 8. stаv 2. tаčkа d) Prаvilnikа о uspоstаvlјаnju i rаdu Kоmisiје zа nаbаvkе (Sl. Glasnik BiH broj:103/14), na Preporuku Komisije za nabavku broj: 07-14-5638-2/16 od 12.12.2016.godine, u postupku javne nabavke-usluga, usluga prevoza žive stoke (junadi), klanja i plangovanja (obrade) mesa za potrebe P. J. Kozlovac KPZ-a Tuzla direktor je donio odluku u nastavku.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mineralnih gnojiva za potrebe P.J. Kozlovac
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka а), člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), članа 8. stаv 2. tаčkа d) Prаvilnikа о uspоstаvlјаnju i rаdu Kоmisiје zа nаbаvkе (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14), na Preporuku Komisije za nabavku broj: 07-14-5638/16 od 02.11.2016. godine, u postupku javne nabavke-roba, mineralnih gnojiva za potrebe P.J. Kozlovac Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla, direktor je donio odluku u nastavku.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku prehrambenih proizvoda za potrebe P.J. Kozlovac 
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka а), člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), članа 8. stаv 2. tаčkа d) Prаvilnikа о uspоstаvlјаnju i rаdu Kоmisiје zа nаbаvkе (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14), na Preporuku Komisije za nabavku broj: 07-14-4832/16 od 28.11.2016. godine, u postupku javne nabavke-roba, prehrambenih proizvoda za potrebe P.J. Kozlovac Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla, direktor je donio odluku u nastavku.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku bojlera za sanitarnu vodu
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka а), člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), članа 8. stаv 2. tаčkа d) Prаvilnikа о uspоstаvlјаnju i rаdu Kоmisiје zа nаbаvkе (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14), na Preporuku Komisije za nabavku broj: 01-14-5045-2/16 od 17.11.2016.godine, u ponovljenom postupku javne nabavke-roba, bojlera za sanitarnu vodu za potrebe Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla direktor je donio u nastavku.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku TV-e uređaja
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka а), člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), članа 8. stаv 2. tаčkа d) Prаvilnikа о uspоstаvlјаnju i rаdu Kоmisiје zа nаbаvkе (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14), na Preporuku Komisije za nabavku broj: 01-14-5294/16 od 10.11.2016. godine, u postupku javne nabavke-roba, TV-e uređaja za potrebe Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla, direktor je donio odluku u nastavku.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku bojlera za sanitarnu vodu
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka а), člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), članа 8. stаv 2. tаčkа d) Prаvilnikа о uspоstаvlјаnju i rаdu Kоmisiје zа nаbаvkе (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14), na Preporuku Komisije za nabavku broj: 01-14-5045/16 od 03.11.2016.godine, u postupku javne nabavke-roba, nabavka bojlera za sanitarnu vodu za potrebe Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla direktor je donio odluku u nastavku.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku HTZ-e opreme
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka а), člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), članа 8. stаv 2. tаčkа d) Prаvilnikа о uspоstаvlјаnju i rаdu Kоmisiје zа nаbаvkе (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14), na Preporuku Komisije za nabavku broj: 01-14-4131/16 od 28.10.2016. godine, u postupku javne nabavke-roba, HTZ-e opreme za potrebe Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla, direktor je donio odluku u nastavku.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluga grijanja biomasom-peletom
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka а), člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), članа 8. stаv 2. tаčkа d) Prаvilnikа о uspоstаvlјаnju i rаdu Kоmisiје zа nаbаvkе  (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14), na Preporuku Komisije za nabavku broj: 01-14-4159/16 od 19.09.2016. godine, u postupku javne nabavke-usluga grijanja biomasom-peletom za potrebe Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla direktor je donio odluku (puni tekst na linku u nastavku).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu nafte i naftnih derivata
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka а), člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), članа 8. stаv 2. tаčkа d) Prаvilnikа о uspоstаvlјаnju i rаdu Kоmisiје zа nаbаvkе  (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14), na Preporuku Komisije za nabavku broj: 01-14-4133/16 od 22.08.2016. godine, u postupku javne nabavke-roba, nafte i naftnih derivata za potrebe Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa  Tuzla direktor je donio odluku (puni tekst na linku u nastavku).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu posteljne opreme
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka а), člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), članа 8. stаv 2. tаčkа d) Prаvilnikа о uspоstаvlјаnju i rаdu Kоmisiје zа nаbаvkе (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14), na Preporuku Komisije za nabavku broj: 01-14-4132/16 od 22.08.2016. godine, u postupku javne nabavke-roba, posteljne opreme za potrebe Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla direktor je donio odluku (puni tekst na linku u nastavku).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Na osnovu člana 8. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 13. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 104/14) i Zapisnika o ocjeni ponuda Komisije za provođenje posebnog postupka nabavke, broj: 01-14-6101-2/15 od 14.03.2016. godine, direktor Zavoda donosi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka а), člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), članа 8. stаv 2. tаčkа d) Prаvilnikа о uspоstаvlјаnju i rаdu Kоmisiје zа nаbаvkе (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14), na Preporuku Komisije za nabavku broj: 01-14-1022/16 od 29.02.2016. godine, u postupku javne nabavke-roba, baterija-akumulatora za motrole za potrebe Službe osiguranja KPZ-a Tuzla direktor je donio

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka а), člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), članа 8. stаv 2. tаčkа d) Prаvilnikа о uspоstаvlјаnju i rаdu Kоmisiје zа nаbаvkе (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14), na Preporuku Komisije za nabavku broj: 01-14-1021/16 od 29.02.2016. godine, u postupku javne nabavke-roba, materijala za krečenje za potrebe KPZ-a Tuzla direktor je donio

PONOVLJENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZDRAVSTVENIH USLUGA 2016
U skladu sa članom 8. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i članom 6. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 104/14), Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Tuzla, objavljuje

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

U posebnom postupku nabavke iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama za dodjelu ugovora za “Pružanje zdravstvenih usluga primarne zdravstvene zaštite i to: laboratorijske i krvne analize, mikrobiološke, dijagnostičke, radiloške metode i ostale usluge osuđenim osobama koje se nalaze na izvršenju kazne zatvora u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Tuzla”.

ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

U posebnom postupku nabavke iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama za dodjelu ugovora za “Pružanje zdavstvenih usluga za osuđena i civilna lica u KPZ-PT Tuzla: specijalistički pregledi uposlenika, izdavanje nalaza i mišljenja za tešku bolest, sanitarni pregled osuđenih i civilnih lica, te usluge ljekara specijalista u KPZ-PT Tuzla” izabran je ponuđač JZU DOM ZDRAVLJA Tuzla...

POZIV za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke zdravstvenih usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama

POZIV za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke zdravstvenih usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama

POZIV za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke zdravstvenih usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama

2 2

Kalendar

Brojač posjeta

Broj online korisnika: 3

Broj jedinstvenih posjeta: 42924

Ukupno pregleda: 407815