UGOSTITELJSTVO
U sklopu Privredne jedinice "Kozlovac" funkcionišu i rade i dva ugostiteljska objekta, i to restoran "Šadrvan" i restoran "Kozlovac". 

Restoran " Šadrvan " se nalazi u centru grada uz Kazneno-popravni zavod. Kapaciteta 120 (stodvadeset) mjesta sa svim pratečim sadržajima koje treba da ima jedan restoran. U sklopu angažovanosti osuđeničke radne snage uposlena su dva kuhara, dva pomočna kuhara, dva higijeničara, dvojica šankista, četri konobara uz dva profesionalna instruktora kuharstva koji imaju zadatak da obuče osuđene osobe za rad na pomenutim radnim mjestima. 

Restoran " Kozlovac " nalazi se u sklopu Privredne jedinice " Kozlovac " udaljene 2,5 kilometara od centra grada. Kapacitet restoranskog dijela je 60 (šezdeset) mjesta sa svim pratečim sadržajima. Osim toga, u sklopu motela " Kozlovac " nalazi se i ljetna bašta kapaciteta 70 (sedamdeset) mjesta. Osim ljetne bašte nalaze se i dva drvena šadrvana, jedan pleteni šadrvan i dva šadrvana pod lozom kapaciteta 40 (četrdeset) mjesta, odnosno kapacitet ljetne bašte je 110 (stodeset) mjesta. U restoranu " Kozlovac " po radnim mjestima uposleno (angažovano) je tri kuhara, tri pomćna kuhara, tri perača suđe, dva higijeničara, dvojica šankista, pet konobara, dva kuhara specijalista za roštilj, ražanj i sać, kao i jedan vrtlar uz dva profesionalna instruktora kuharstva koji imaju zadatak da obuče osuđene osobe za rad na pomenutim radnim mjestima.
0 0

Kalendar

Brojač posjeta

Broj online korisnika: 2

Broj jedinstvenih posjeta: 46239

Ukupno pregleda: 436066