SEKTOR ZA POSLOVE ODGOJA -TRETMANA

Tretman osuđenih lica je prioritetan segment u izvršenju krivičnih sankcija i zahtijeva stalno unapređivanje i osavremenjivanje metoda i tehnika rada.

Sektor za poslove odgoja – tretmana vrši slijedeće poslove:
• programira, koordinira i provodi odgojni rad sa osuđenim osobama na izdržavanju kazne zatvora,
• ispituje ličnost osuđenih osoba i izrađuje program tretmana za svaku osuđenu osobu posebno,
• raspoređuje osuđene osobe u odgojni kolektiv i na radno mjesto,
• neposredno i putem drugih organizacionih jedinica prati rad i ponašanje osuđenih osoba u toku izdržavanja kazne zatvora,
• prikuplja i objedinjuje podatke i zapažanja stručnih instruktora i drugih osoba koje neposredno rade sa osuđenim osobama,
• predlaže odobravanje pogodnosti osuđenim osobama, priprema molbene raporte i podnosi prijedloge za utvrđivanje disciplinske odgovornosti,
• obrađuje molbe i druge podneske osuđenih osoba i izrađuje odgovarajuće akte,
• organizuje i provodi obrazovne, kulturne, sportske i dr. aktivnosti osuđenih osoba,
• prikuplja i i neposredno unosi podatke o osuđenim osobama i kazni i unosi u matični list,
• analizira i proučava postignute rezultate i uticaj preduzetih odgojnih mjera, te na osnovu postignutih rezultata rada preduzima potrebne mjere i unapređuje odgojni rad primjenjujući savremene oblike i metode rada,
• priprema informacije iz djelokruga rada i ostvaruje saradnju sa sudovima i drugim institucijama u vezi sa izvršavanjem kazni zatvora i
• vrši druge poslove određene zakonom, drugim propisima i aktima Zavoda.

Za fizičko i mentalno zdravlje osuđenih lica je veoma bitno organizovati smisleno korištenje slobodnog vremena kroz obrazovne procese i kulturno-sportske aktivnosti:
- rad biblioteke
- praćenje štampe, drugih publikacija i TV programa
- organizovano posjećivanje sportskih događaja
- organizacija rada sekcija i rekreativno-sportskih aktivnosti.

• U Zavodu su organizovane sljedeće sekcije
- Informatička sekcija
- Likovna sekcija
- Literarno-novinarska sekcija
- Muzička sekcija
- Sekcija za stoni tenis
- Dramska sekcija
- Folklorna sekcija
- Šahovska sekcija

• Od rekreativno-sportskih aktivnosti u Zavodu se provode:
-Teretana
- Fudbal
- Košarka
- Odbojka 
0 0

Kalendar

Brojač posjeta

Broj online korisnika: 2

Broj jedinstvenih posjeta: 42924

Ukupno pregleda: 407830