Novosti

Prezentacija zaključaka i preporuka proizašlih iz procjene stanja i potreba u pogledu obuka i stručnog usavršavanja zatvorskog osoblja koje postupa sa nasilnim ekstremnim zatvorenicima

 

21.11.2022 10:21
Slika
 
Dana 18.11.2022.godine, u organizaciji Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini, prema usvojenom planu i programu projekta „Podrška osiguranju održivih rješenja u pogledu upravljanja rehabilitacijom nasilnih ekstremnih zatvorenika u Bosni i Hercegovini“, direktor Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli g. Jasmin Omerbegović i šef Odsjeka za osiguranje pritvorenih osoba i objekata g. Fuad Siočić, prisustvovali su u „Prezentaciji zaključaka i preporuka proizašlih iz procjene stanja i potreba u pogledu obuka i stručnog usavršavanja zatvorskog osoblja koje postupa sa nasilnim ekstremnim zatvorenicima“ a koje je izlagao g. Emanuel Banutai, konsultant Vijeća Evrope.

Na navedenoj prezentaciji pored predstavnika Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli, prisustvovali su predstavnici Ministarstva sigurnosti i Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva pravde, Ministarstva pravde RS, te kazneno popravnih zavoda u Zenici, Mostaru, Banja Luci i Bijeljini.

Pored prezentacije diskutovano je i o mapiranju institucionalnih aktivnosti potrebnih za unaprjeđenje zakonodavnog i institucionalnog okvira u pravcu uspostavljanja mehanizama za provođenje obuka na sva tri administrativna nivoa, kao i izradu i implementaciju usklađenih nastavnih planova i programa obuke za zatvorsko osoblje koje postupa sa nasilnim ekstremnim zatvorenicima, u kojoj je aktivno učešće imao g. Jasmin Omerbegović, dirketor direktor Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli.
0 0