Novosti

Održan sastanak Upravnog odbora u okviru realizacije projekta „Podrška osiguranju održivih rješenja u pogledu upravljanja rehabilitacijom nasilnih ekstremnih zatvorenika u Bosni i Hercegovini“

 

14.12.2022 13:40
Slika
 
Dana 07.12.2022.godine, u organizaciji Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu održan je drugi sastanak Upravnog odbora u okviru realizacije projekta „Podrška osiguranju održivih rješenja u pogledu upravljanja rehabilitacijom nasilnih ekstremnih zatvorenika u Bosni i Hercegovini“. Na sastanku su prisustvovali predstavnici Ureda Vijeća Evrope, Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine Fedralnog ministarstva pravde, Ministarstva pravde RS, kao i direktori kazneno popravnih zavoda u Tuzli, Zenici, Banja Luci, Bijeljini i Mostaru, te upravnik Državnog zatvora.

Na sjednici Upravnog odbora prezentirane su aktivnosti na realizaciji navedenog projekta, pregled aktivnosti Integrativnog upravljanja unutrašnjom sigurnošću koje se implementiraju pod okriljem Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) u vezi sa inicijativom za borbu protiv terorizma Zapadnog Balkana, te su prezentirani rad i prioriteti Interresorne grupe Vlade federacije Bosne i Hercegovine za izradu i provođenje Akcionog plana i borbu protiv terorizma u Federaciji Bosne i Hercegovine.
0 0