Novosti

Održan koordinacijski sastanak direktora kazneno – popravnih zavoda u Bosni i Hercegovini sa rukovodiocima Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine i Sudske policije RS

 

14.11.2022 12:32
Slika
 
Dana 10. i 11.11.2022, godine u Mostaru je uz podršku Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini i Evropske unije održan koordinacijski sastanak direktora kazneno – popravnih zavoda u Bosni i Hercegovini sa rukovodiocima Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine i Sudske policije RS.
Osnovne teme sastanka su bile unapređenje saradnje između kazneno - popravnih zavoda i sudskih policija, kao i razmjena informacija istih, primjena zajedničkih okvira za stručno usavršavanje, te praktični problemi vezani za primopredaju lica lišenih slobode.

Prisutnima se između ostalih u uvodnom dijelu sastanka obratio i g. Jasmin Omerbegović, direktor Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli, koji se zahvalio Vijeću Evrope i Evropskoj uniji na finansiranju ovakvog sastanka i na prepoznavanju bitnosti ovakvih sastanaka, te naglasio da će razmjena informacija između ovih institucija uveliko olakšati rad pripadnicima zatvorske i sudske policije, te doprinijeti efikasnijem izvršavanju operativnih zadataka.

Na kraju sastanka je zaključeno je da će se u narednom periodu raditi na jačanju saradnje u smislu dogovaranja operativnih i drugih procedura između kazneno – popravnih zavoda u Bosni i Hercegovini i sudskih policija, a sve sa ciljem efikasnog izvršenja operativnih zadataka odnosno naredbi pravosudnih institucija.
0 0